Preskoči na vsebino


ŽPS - 1. seja - Dnevni red, zapisnik in delovna telesa

1. redna seja ŽPS Ponikva
Ponikva, 16. april 2015 ob 19:45
 

Prisotni: Špela Drame, Jožica Andrinek, Irena Vrečko, Tomaž Šelekar, Anita Kušar, Jelka Podkrajšek, Marina Zorko, Franci Romih, Silvo Močnik, Bernardka Šibal Planko, Andreja Senica, Albin Grosek, Milko Koražija, Janez Šibal, Jožef Smodej, Rudi Šturbej, Betka Kovač, Martin Klančar, Anton Podkrjašek, župnik (20)
Odsotni: Tina Klančar (opr.), Marko Smole (opr.), Ivan Pevec (opr.) (3).
 
 
DNEVNI RED:
 1. Pozdrav in pregled prisotnosti
 2. Molitev
 3. Pregled zapisnika prejšnje seje
 4. Statut ŽPS
 5. Ustanovitev delovnih teles (komisij)
 6. Dan za seje ŽPS
 7. Način naročanja oz. opravljanja sv. maš
 8. Pregled dogodkov in praznovanj za prihodnje obdobje
 9. Razno
 
 
ZAPISNIK:
 1. Pozdrav in pregled prisotnosti
 2. Molitev
 3. Pregled zapisnika prejšnje seje:
Krajša predstavitev pol PiP. Uresničitev zastavljenih ciljev je novi sestavi ŽPS izziv. Na Škofiji Celje so jih pregledali in vrnili 26. marca 2015 med večerno mašo v stolnici; zapisnik prebran …
Zapisnik se potrdi.
 
 1. Statut ŽPS
Predstavitev statuta. ŽPS je posvetovalno telo. Predstavljene so naloge ŽPS in način njegovega delovanja.
 
 1. Ustanovitev delovnih teles (komisij)
 • tajništvoAlojz Kačičnik, Špela Drame, Betka Kovač, Martina Klančar;
 • tajnicaŠpela Drame;
 • Komisija za oznanjevanje – voditeljica: Betka Kovač, člani: Jelka Podkrajšek, Milko Koražija, Bernardka Šibal Planko;
 • Komisija za bogoslužje – voditeljica: Špela Drame, člani: Ivan Pevec, Irena Vrečko, Tomaž Šelekar;
 • Komisija za dobrodelnost (Karitas) – voditeljica: Martina Klančar, člani: Anita Kušar, Marina Zorko, Andreja Senica, Martin Klančar, Jože Smodej, Jožica Andrinek, Rudi Šturbej;
 • Komisija za gospodarstvo – voditelj: Janez Šibal, člani: Ivan Pevec, Marko Smole, Franci Romih, Martin Klančar, Anton Podkrajšek, Albin Grosek;
 • Komisija za romanja – voditelj: Anton Podkrajšek, člani: Janez Šibal, Jelka Podkrajšek, Silvo Močnik.
 
 1. Dan za seje ŽPS
Predlog: dan za seje ŽPS naj bo ponedeljek.
Predlog je soglasno sprejet.
 
 1. Način naročanja oz. opravljanja sv. maš
Poleg maševanja po namenih v župnijski cerkvi bi g. Miran Sajovic (izhaja iz Teharij) v Rimu maševal po naših namenih, tekom delavnikov. Pri nas bi se omenila oba namena. V nedeljo se obširneje razloži način maševanja.
 
 1. Pregled dogodkov in praznovanj za prihodnje obdobje:
  • (nedelja) 26. april 2015, ob 15h v Mariboru – škofovsko posvečenje nadškofa Cvikla;
  • maj – šmarnice – ob 1830 (ob nedeljah pri Sv. Ožbaltu);
  • (nedelja) 3. maj 2015, ob 10h – maša za gasilce;
                                                  – čestitka 100 letnici Jožici Eber;
  • (sreda) 6. maj 2015 ob 930 – dekanijska rekolekcija;
  • (sobota) 9. maj 2015 od 9h–15h – zaključna prireditev SBP;
  • (nedelja) 10. maj 2015 ob 15h na Kalobju – dekanijska revija cerkvenih PZ;
  • (četrtek) 14. maj 2015 – Gospodov vnebohod, maše ob 9h (Sv. Ožbalt) in ob 1830;
  • (nedelja) 17. maj 2015 ob 10h – prvo sv. obhajilo (19 prvoobhajancev);
  • (nedelja) 24. maj 2015  – binkoštna nedelja;
                                         – ob 15h srečanje starejših faranov;
  • (ponedeljek) 25. maj 2015 – Binkoštni ponedeljek, maše ob 9h in ob 1830;
  • 29.-31. maj 2015 – romanje na Bavarsko;
  • (nedelja) 31. maj 2015 – Sveta Trojica – sklep šmarnic;
  • (četrtek) 4. junij 2015 – Sv. Rešnje telo in Sv. Rešnja kri, maše ob 9h in ob 19h;
  • (petek) 5. junij 2015 ob 20h – diplomski koncert Anje Zdolšek;
  • (nedelja) 7. junij 2015  – telovska nedelja:
                                        – ob 10h zaključek verouka
                                            in podelitev priznaj za udeležbo pri šmarnicah,
                                        – po maši telovska procesija
                                            oltarji:
                                            Ostrožno - pri kostnici,
                                            Bobovo - pri vodnjaku,
                                            Srževica - na koncu štale in
                                            Boletina - na trgu pri paviljonu
                                            pripraviti: dve smrekci, vmes miza, na njej prt,
                                            križ, dve (Slomškovi) zaprti sveči
                                            in šopki ali ikebana -
                                            na mizici obvezno pustiti prostor za monštranco!!!
                                        – ob 15h v Šmarju:
                                           dekanijska revija otroških in mladinskih PZ;
  • (nedelja) 14. junij 2015 ob 15h – srečanje mladih družin;
  • (četrtek) 25. junij 2015 – Slomškov pohod: Slom – Žička kartuzija;
  • (sobota) 27. junij 2015 – Pohod na Goro Oljko;
  • (ponedeljek) 29. junij 2015 – Dan češčenja SRT.
 1. Razno:

Pod točko razno ni bilo predlogov, pobud ali razprav.

 
 
 • NASLEDNJA SEJA ŽPS: v ponedeljek, 1. junija 2015, po večerni maši.
 
            Sejo smo zaključili ob 21.30.                                             Zapisala: Špela Drame
 
 

       S klikom na spodnje povezave si lahko ogledate:Lokacija:
Print Friendly and PDF