Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2015

 
Statistika za župnijo Ponikva za leto 2015
 
            Nekaj podatkov za statistiko za leto 2015:
 
            V župniji delujejo: ŽPS, ŽGS, cerkveni mešani PZ, vokalna skupina Nežice, otroško-mladinski PZ, zakonska skupina, molitvena skupina, SBP, skupina za Karitas, ministranti. Kot neke vrste skupine omenimo tudi bralce Božje besede, biblično skupino, skupine po vaseh za čiščenje in krašenje cerkve, skupino za pranje in likanje prtov, oblek in drugih bogoslužnih oblačil, dežurne na Slomu…
 
            V letu 2015 je v Rimu potekala redna škofovsko sinoda o družini. Pri nas so se zvrstila nekatera tradicionalna romanja, povezana z bl. A. M. Slomškom: 9. maja zaključek SBP, 26. septembra srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev združeno z dnevom katoliškega šolstva v Sloveniji, 11. oktobra srečanje kmetov, 25. novembra srečanje sodelavcev Karitas, 20. novembra pa je na Slomu potekal 7. Slomškov simpozij z naslovom Izobrazba uma in srca v organizaciji LU Šentjur. Osrednjo slovesnost Slomškove nedelje so lani pripravili v Celju na Hudinji pri salezijancih. Srečanje starejših faranov je bilo 24. maja, srečanje mladih družin 14. junija, nedelja Sv. Rešnjega telesa 7. junija, srečanje zakoncev jubilantov 23. avgusta. 17. in 18. oktobra je v župnišču potekal 12 urni mini Svetopisemski maraton. Koncert pred Martinovo nedeljo je pripravil salonski orkester Lucky & The Pipes s solistko Urško Pevec, slovesnost ob Martinovem pa je vodil dr. Miran Sajovic iz Rima. Božični koncert sta pripravila Majda in Marjan Petan in sicer 27. decembra.
            Kot vsako leto smo tudi lani romali. Posebej pomenljivo je bilo romanje v Sveto deželo. Potekalo je od 17. do 24. marca. Udeležilo se ga je 11 Ponkovljanov. Manjši odziv je bil za romanje na Bavarsko – na Kimsko jezero in h gradovom Ludvika Bavarskega od 29. do 31. maja. Enodnevno župnijsko romanje je bilo 29. avgusta, napotili pa smo se na Sveto Goro pri Gorici, Kostanjevico pri Novi Gorici in v Vipavski Križ. Pred božičem smo 9. decembra obiskali Ljubljano.
 
            Statistika zakramentov pa se glasi: v letu 2015 je bilo skupno 18 krstov, od tega 8 dečkov in 10 deklic, samo pri 5 novokrščencih so bili starši cerkveno poročeni, pri 2 samo civilno poročeni, kar 11 pa je bilo krstov iz nezakonskih skupnosti. 5 novokrščencev je bilo iz drugih župnij. 17 je bilo krščenih v 1. letu življenja, 1 pa v 2. letu. V letu 2014 je bilo krščenih 23 otrok. Porok je bilo 6 in 1 zlata (Gajšekovi iz Lutrja) in 1 biserna poroka (Vipotnikovi iz Boletine). V letu 2014 je bilo 8 porok. Pogrebi: na Ponikvi je bilo cerkveno pokopanih 13 ljudi, od tega 7 moških in 6 žensk. Prevideni ali vsaj maziljeni so bili samo 3, neprevidenih je bilo 10. Med ženskami je bila najstarejša Rozalija Marguč iz Slatine (94 let), najmlajša Marija Šolinc s Hotunja (68 let), med moškimi je bil najstarejši Jakob Trbovc iz Zagaja (84 let), najmlajši pa Franc Drobnak z Ostrožnega (49 let). V primerjavi s krsti je bilo pri nas lani 5 krstov več kot pogrebov. Omeniti pa moramo še smrt zakoncev Temnik (umor in samomor), samo civilni pogreb od drugod in smrt iz našega kraja, kjer je bilo telo namenjeno v medicinske raziskave in ni bilo nobenega pogreba. V letu 2014 je bilo prav tako 13 cerkvenih pogrebov. Prvo obhajilo je prejelo 19 otrok, 18 iz 3. razreda in 1 iz 4. razreda. Razdeljenih je bilo 14.100 obhajil, v letu 2014 16.000 obhajil. Verouk je obiskovalo 139 otrok, poleg župnika ga je poučevala še ga. Betka Kovač iz Stopč. Od 24. do 27. avgusta je na Slomu potekal oratorij, ki so ga oblikovali animatorji pod vodstvom Lucije Koražija. Ga. Špela Drame je skozi vse leto v pisarni urejala računovodske posle. Od verskega tiska je bilo preko župnije naročeno: 25 izvodov Družine, 65 izvodov Ognjišča, 1 izvod Misijonskih obzorij in 10 izvodov Mavrice, 7 izvodov Mohorjevih knjig.
            Na gospodarskem področju je potekalo osnovno vzdrževanje, v prvem delu leta smo še do konca poravnali obveznosti, ki so nastale ob obnovah in drugih delih v letu 2014.
 
            In še datumi nekaterih slovesnosti v letošnjem letu: prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 22. maja, birma bo v soboto, 4. junija. Poromali bi radi v Tours od 22. do 26. avgusta, v jubilejnem svetem letu v Rim od 26. do 29. septembra. Srečanje starejših bo predvidoma v nedeljo, 15. maja, telovska procesija v nedeljo, 29. maja, srečanje mladih družin v nedeljo, 19. junija, srečanje zakoncev jubilantov pa v nedeljo, 21. avgusta.

 

            Statistiko za leto 2015 v Word-ovi datoteki lahko prenesete tukaj.
Lokacija:
Print Friendly and PDF