Preskoči na vsebino


Naši rajni v letu 2017

 
V času od 1. januarja do 31. decembra 2017 so se od nas poslovili:
 
 1. Martin Gajšek, Hotunje 2 (*1930)
 2. Ana Glavač, roj. Filipšek, Srževica 16 (*1929)
 3. Silvester Aužner, Ponikva 48a, pred tem je bival v Arhovi hiši (*1961)
 4. Lidija Bubalo, prej Golob, roj. Grobovšek, Dobovec 19 (*1975) - pokopana je na novih Žalah v Ljubljani
 5. Angela Pevec, roj. Brumec, Slatina 32 (*1955)
 6. Jožef Močnik, Grobelno 59b, Grobelno, župnija Šentvid (*1943)
 7. Vladimir Peterka, Rusjanov trg 6, Ljubljana (*1951)
 8. Alenka Kundih, Proseniško 72, Šentjur (*1946)
 9. Franci Čretnik, Ponikva 73 (*1990)
 10. Zofija Rebevšek, Celje, nazadnje je bivala v Domu Nine Pokorn Žalec (*1951)
 11. Marija Seleši, Zg. Selce 8a, Ponikva (*1941)
 12. Terezija Zanjko, roj. Kajba, Podgaj 4a (*1936)
 13. Silva Peterka, roj. Križaj, Ponikva 30 (*1930)
 14. Zofija Berglez, roj. Otorepec, Srževica 5, nazadnje je bivala na Hotunju 49 (*1926)
 15. Frančiška Lubej, roj. Zakošek-Zidanšek, Dobovec 11 (*1932)
 16. Stanislav Filipšek, Lutrje 7 (*1936)
 17. Rozalija Fidler, roj. Rozman, Hotunje 50 (*1945) - pokopana je na mestnem pokopališču v Celju
 18. Vinko Mastnak, Ponikva 5a (*1925)
 19. Bonifacij Svetelšek, Lutrje 13 (*1971)
 20. Hermina Česnik, roj. Lah, Boletina 25 (*1942) - pokopana je na mestnem pokopališču v Celju
 21. Rudi Berglez, Hotunje 49, (*1948)
 22. Ivan Koren, Ponikva 49b, (*1934)

 

 

Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.

 

 

Seznam umrlih v letu 2012 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2013 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2014 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2015 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2016 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2018 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2019 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2020 si lahko ogledate na tejle povezavi.

Seznam umrlih v letu 2021 si lahko ogledate na tejle povezavi.

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF