Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2016

 
Statistika za župnijo Ponikva za leto 2016
 
            Nekaj podatkov za statistiko za leto 2016:
            V župniji delujejo: ŽPS, ŽGS, cerkveni mešani PZ, vokalna skupina Nežice, otroško-mladinski PZ, zakonska skupina, molitvena skupina, SBP, župnijska Karitas, ministranti. Kot neke vrste skupine omenimo tudi bralce Božje besede, skupine po vaseh za čiščenje in krašenje cerkve, skupino za pranje in likanje prtov, oblek in drugih bogoslužnih oblačil, dežurne na Slomu…
            Leto 2016 je bilo izredno sveto leto Božjega usmiljenja in leto, v katerem smo praznovali 10 letnico obstoja Celjske škofije. V Rimu je potekala redna škofovsko sinoda o družini. Lani je minilo tudi 200 let od smrti Slomškove matere Marije Slomšek, rojene Zorko. Pri nas so se zvrstila nekatera tradicionalna romanja, povezana z bl. A. M. Slomškom: 7. maja zaključek SBP, 24. septembra srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev, 9. oktobra srečanje kmetov, 23. novembra srečanje sodelavcev Karitas, 18. novembra pa je na Slomu potekal 8. Slomškov simpozij z naslovom Šola za življenjsko uspešnost v organizaciji LU Šentjur. Osrednjo slovesnost Slomškove nedelje so lani pripravili v Košakih v Mariboru. Srečanje starejših faranov je bilo 15. maja, naši pevci so sodelovali pri izvedbi oratorija Anton Martin Slomšek 21. maja v Celju pri Sv. Jožefu in 18. septembra v Vojniku, nedelja Sv. Rešnjega telesa je bila 29. maja, srečanje mladih družin 19. junija, srečanje zakoncev jubilantov 21. avgusta, obisk kipa Fatimske Marije 29. in 30. avgusta. Koncert pred Martinovo nedeljo je pripravil oktet Arion s solistko Sašo Fidler, slovesnost ob Martinovem pa je vodil Andrej Zrim iz Ljutomera.
            V svetem letu smo tudi romali: enodnevno župnijsko romanje je bilo 20. avgusta na Homec pri Slovenj Gradcu, Legen, Šentanel in splavarjenje po Dravi. Svetoletno romanje v Rim je potekalo od 26. do 29. septembra, za romanje po poteh sv. Martina pa ni bilo pravega odziva. Pred božičem smo 10. decembra obiskali Wolfgang See in Bad Ischl.
            Statistika zakramentov pa se glasi: v letu 2016 je bilo skupno 24 krstov, od tega 13 dečkov in 11 deklic, pri 10 novokrščencih so bili starši cerkveno poročeni, kar 14 pa je bilo krstov iz nezakonskih skupnosti. 4 novokrščenci so bili iz drugih župnij. 22 je bilo krščenih v 1. letu življenja, 1 v 2. letu, 1 pa v 4. letu. V letu 2015 je bilo krščenih 18 otrok. Poroke so bile 3 in 1 zlata (Tanšekovi iz Primoža). V letu 2015 je bilo 6 porok. Pogrebi: na Ponikvi je bilo cerkveno pokopanih 19 ljudi, od tega 12 moških in 7 žensk. Previdenih ali vsaj maziljenih je bilo samo 5, neprevidenih je bilo 14. Med ženskami je bila najstarejša Ljudmila Jurše iz Lutrij (89 let), najmlajša Elizabeta Pepelnjak iz Podgaja (74 let), med moškimi je bil najstarejši Jožef Gutsmandl s Hotunja (94 let), najmlajši pa Timotej Smole iz Boletine (28 let). V primerjavi s krsti je bilo pri nas lani 5 krstov več kot pogrebov. Omeniti pa moramo 4 dodatne smrtne primere, ki pa so bili pokopani drugod. V letu 2015 je bilo 13 cerkvenih pogrebov na Ponikvi in 4 dodatni smrtni primeri. Prvo obhajilo je prejelo 17 otrok iz 3. razreda. Sveta birma je bila 4. junija. Birmanih je bilo 30 otrok iz 7. in 8. razreda ter 1 iz Dramelj, skupno torej 31 otrok. Razdeljenih je bilo 13.500 obhajil, v letu 2015 14.100 obhajil. Verouk je obiskovalo 146 otrok, poleg župnika ga je poučevala še ga. Betka Kovač iz Stopč. Od 12. do 15. julija je na Slomu potekal oratorij, ki so ga oblikovali animatorji pod vodstvom Lucije Koražija. Ga. Špela Drame je v pisarni urejala računovodske posle. Od verskega tiska je bilo preko župnije naročeno: 25 izv. Družine, 65 izv. Ognjišča, 1 izv. Misijonskih obzorij, 13 izv. Mavrice in 5 izv. Mohorjevih knjig.
            Na gospodarskem področju je potekalo osnovno vzdrževanje. Obnovili smo križ na nekdanjem pokopališču, ki smo ga blagoslovili na belo nedeljo, 3. aprila 2016. Lansko leto smo doživeli tudi vlom v župnišče, kar se je zgodilo v noči iz 23. na 24. april 2016.
            In še datumi nekaterih slovesnosti v letu 2017: prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 28. maja. Srečanje dekanijskih odraslih pevskih zborov bo 14. maja ob 15.00, srečanje starejših bo v nedeljo, 21. maja, telovska procesija v nedeljo, 18. junija, srečanje mladih družin prav tako v nedeljo, 18. junija, župnijsko romanje v soboto, 19. avgusta, srečanje zakoncev jubilantov v nedeljo, 20. avgusta, oratorij bo potekal od 21. do 24. avgusta. Večdnevno romanje pa je še v teku izbiranja.

 

            Statistiko za leto 2016 v Word-ovi datoteki lahko prenesete tukaj.
Lokacija:
Print Friendly and PDF