Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2017

 
Statistika za župnijo Ponikva za leto 2017
 
            Nekaj podatkov za statistiko za leto 2017:

            V župniji delujejo: ŽPS, ŽGS, cerkveni mešani PZ, vokalna skupina Nežice, otroški PZ, 2 zakonski skupini, molitvena skupina, SBP, župnijska Karitas, ministranti. Kot neke vrste skupine omenimo tudi bralce Božje besede, skupine po vaseh za čiščenje in krašenje cerkve, skupino za pranje in likanje prtov, oblek in drugih bogoslužnih oblačil, dežurne na Slomu…

 

            Leto 2017 je bilo posvečeno družini, od jeseni pa je pastoralno leto posvečeno mladim. Pri nas so se zvrstila nekatera tradicionalna romanja, povezana z bl. A. M. Slomškom: 6. maja zaključek SBP, 23. septembra srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev, 8. oktobra srečanje kmetov, 29. novembra srečanje sodelavcev Karitas, 17. novembra pa je na Slomu potekal 9. Slomškov simpozij z naslovom Učiti se, da bi znali delati v organizaciji LU Šentjur. Osrednjo slovesnost Slomškove nedelje so lani pripravili v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Lani je bila dekanijska revija odraslih PZ pri nas in sicer 14. maja, srečanje starejših faranov je bilo 21. maja, prvo sv. obhajilo 28. maja, dekanijska revija otroških PZ je bila 11. junija v Dramljah, nedelja Sv. Rešnjega telesa je bila 18. junija, tudi srečanje mladih družin je potekalo 18. junija, posebno praznovanje je bilo obhajanje srebrne maše našega rojaka kanonika Janeza Lesnike, srečanje zakoncev jubilantov 20. avgusta. Koncert pred Martinovo nedeljo je pripravil vokalni ansambel Minutiae, slovesnost ob Martinovem pa je vodil kanonik Janez Lesnika.

 

            V lanskem letu smo tudi romali: enodnevno župnijsko romanje je bilo 19. avgusta na Svete Višarje. Na večdnevno romanje smo se podali 4 farani od 26. do 30. septembra in sicer po poteh sv. Matere Terezije in Janeza Gnidovca v Beograd, Skopje, in Ohrid.
            Statistika zakramentov pa se glasi: v letu 2017 je bilo skupno 19 krstov, od tega 9 dečkov in 10 deklic, pri 7 novokrščencih so bili starši cerkveno poročeni, 12 pa je bilo krstov iz nezakonskih skupnosti. 4 novokrščenci so bili iz drugih župnij. 17 je bilo krščenih v 1. letu življenja, 2 pa v 2. letu. V letu 2016 je bilo krščenih 24 otrok. Poroke so bile 3. V letu 2016 so bile prav tako 3 poroke. Pogrebi: na Ponikvi je bilo cerkveno pokopanih 20 ljudi, od tega 9 moških in 11 žensk. Previdenih ali vsaj maziljenih je bilo 10, neprevidenih je bilo prav tako 10. Med ženskami je bila najstarejša Zofija Berglez iz Srževice oz. Hotunja (91 let), najmlajša Lidija Bubalo (Grobovšek) (41 let), med moškimi je bil najstarejši Vinko Mastnak s Ponikve (92 let), najmlajši pa Franci Čretnik s Ponikve (27 let). V primerjavi s krsti je bil pri nas lani 1 pogreb več kot je bilo krstov. Omeniti pa moramo 2 dodatna smrtna primera, ki pa sta bila pokopana drugod ter en civilni pogreb oz. pogreb v drugi verski skupnosti. V letu 2016 je bilo 19 cerkvenih pogrebov na Ponikvi in 4 dodatni smrtni primeri. Prvo obhajilo je prejelo 22 otrok. 20 jih je bilo iz 3. razreda in 2 od drugod. Svete birme ni bilo. Razdeljenih je bilo 12.500 obhajil, v letu 2016 13.500 obhajil. Verouk je obiskovalo 144 otrok, poleg župnika ga je poučevala še ga. Betka Kovač iz Stopč. Od 21. do 24. avgusta je na Slomu potekal oratorij, ki se ga je udeležilo 44 otrok. Oblikovali so ga animatorji pod vodstvom Lucije Koražija. V pisarni je pri delu pomagala Anita Kušar. Od verskega tiska je bilo preko župnije naročeno: 25 izv. Družine, 65 izv. Ognjišča, 4 izv. Misijonskih obzorij, 15 izv. Mavrice in 5 izv. Mohorjevih knjig.
            Na gospodarskem področju je potekalo osnovno vzdrževanje. Avgusta smo začeli z ureditvijo prostora med cerkvijo in župniščem. Dela še potekajo.
            In še datumi nekaterih slovesnosti v letu 2018: prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 20. maja, birma 2. junija. Romanje v Medžugorje od 8. do 10. junija. Srečanje dekanijskih odraslih pevskih zborov bo 7. oktobra ob 15h v Dramljah, srečanje starejših bo v nedeljo, 27. maja, telovska procesija v nedeljo, 3. junija, srečanje mladih družin prav tako v nedeljo, 3. junija, župnijsko romanje v soboto, 18. avgusta, srečanje zakoncev jubilantov v nedeljo, 19. avgusta, oratorij bo potekal predvidoma od 20. do 23. avgusta.
 

 

            Statistiko za leto 2017 v Word-ovi datoteki lahko prenesete tukaj.
Lokacija:
Print Friendly and PDF