Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2018

 
Statistika za župnijo Ponikva za leto 2018
 
            Nekaj podatkov za statistiko za leto 2018:
            V župniji delujejo: ŽPS, ŽGS, cerkveni mešani PZ, vokalna skupina Nežice, otroški PZ, 2 zakonski skupini, molitvena skupina, SBP, SBP za odrasle, župnijska Karitas, ministranti. Kot neke vrste skupine omenimo tudi bralce Božje besede, skupine po vaseh za čiščenje in krašenje cerkve, skupino za pranje in likanje prtov, oblek in drugih bogoslužnih oblačil, dežurne na Slomu…
            Leto 2018 je bilo posvečeno mladim, v Rimu je v mesecu oktobru potekala sinoda mladih. Pri nas so se zvrstila nekatera tradicionalna romanja, povezana z bl. A. M. Slomškom: 5. maja zaključek SBP, 22. septembra srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev, osrednja slovesnost Slomškove nedelje je lani potekala 23. septembra v Vuzenici, pri nas pa 14. oktobra srečanje kmetov, 9. novembra 10. Slomškov simpozij z naslovom Varno in spodbudno okolje za učenje v organizaciji LU Šentjur, 28. novembra srečanje sodelavcev Karitas. Lani je bila gasilska maša 13. maja, prvo sv. obhajilo 20. maja, srečanje starejših faranov 27. maja, sv. birma 2. junija, nedelja Sv. Rešnjega telesa je 3. junija, srečanje mladih družin prav tako 3. junija, dekanijska revija otroških PZ je bila 17. junija na Kalobju, srečanje zakoncev jubilantov 19. avgusta; dekanijska revija odraslih PZ je bila lani v Šmarju pri Sv. Roku 21. oktobra. Koncerta pred Martinovo nedeljo izjemoma ni bilo, je pa bilo več drugih koncertov, slovesnost ob Martinovem z blagoslovom vina je vodil upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek.
            V lanskem letu smo tudi romali: na večdnevnem romanju smo bili v Medžugorju od 8. do 10. junija, enodnevno župnijsko romanje pa je bilo 18. avgusta v Krko na Koroškem, Djekše in Dobrlo vas.
            Statistika zakramentov pa se glasi: v letu 2018 je bilo skupno 20 krstov, od tega 9 dečkov in 11 deklic, pri 4 novokrščencih so bili starši cerkveno poročeni, 16 pa je bilo krstov iz nezakonskih skupnosti. 1 novokrščenec je bil iz druge župnije. Vsi so bili krščeni v 1. letu življenja. V letu 2017 je bilo krščenih 19 otrok. Poroka je bila samo 1. V letu 2017 so bile 3 poroke. Pogrebi: na Ponikvi je bilo cerkveno pokopanih 18 ljudi, od tega 5 moških in 13 žensk. Previdenih (spoved, maziljenje in obhajilo) ali vsaj maziljenih je bilo 11, neprevidenih je bilo 7. Med ženskami je bila najstarejša Amalija Škrabel s Ponikve (93 let), najmlajša Alenka Sitar iz Okroga (35 let), med moškimi je bil najstarejši Franc Vipotnik iz Boletine (87 let), najmlajši pa Ivan Borštnik iz Zagaja (76 let). Po cerkveni statistiki sta bila lani 2 krsta več kot je bilo pogrebov. 1 pogreb je bil izven župnije in vsaj 1 samo civilni pogreb (in 1 civilni pogreb od drugod). V letu 2017 je bilo 20 cerkvenih pogrebov na Ponikvi in 3 dodatni smrtni primeri. Prvo obhajilo je prejelo 16 otrok iz 3. razreda. K zakramentu svete birme je pristopilo 28 birmank in birmancev iz 8. in 9. razreda. Razdeljenih je bilo 14.000 obhajil, v letu 2017 12.500 obhajil. Verouk je obiskovalo 145 otrok, poleg župnika ga je poučevala še ga. Betka Kovač iz Stopč. Od 20. do 23. avgusta je v Slomu potekal oratorij, ki se ga je udeležilo 49 otrok. Oblikovali so ga animatorji pod vodstvom Lucije Koražija. V pisarni je pri delu pomagala Anita Kušar. Od verskega tiska je bilo preko župnije naročeno: 24 izv. Družine, 65 izv. Ognjišča, 4 izv. Misijonskih obzorij, 12 izv. Mavrice in 8 izv. Mohorjevih knjig.
            Na gospodarskem področju se je poleg osnovnega vzdrževanja nadaljevalo urejanje okolice cerkve in župnišča. Dokončana so bila arheološka izkopavanja, na južnem delu cerkve in na celotnem župnišču je bila nameščena hidroizolacija, cesta je bila asfaltirana, zamenjali smo portale in vrata na vhodu v zakristijo in pri stranskem vhodu v cerkev ter na glavnem vhodu v župnišče. Na novo je narejen tudi dimnik v župnišču. Zaključna dela bodo izvedena spomladi.
            In še datumi nekaterih slovesnosti v letu 2019: prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 26. maja, romanje v severno Italijo od 14. do 16. junija, srečanje dekanijskih otroških pevskih zborov 9. junija ob 16.00 v Rogaški Slatini, srečanje odraslih pevskih zborov pa 6. oktobra ob 15.00 v Dramljah. In še nekaj okvirnih datumov: srečanje starejših faranov bo predvidoma v nedeljo, 12. maja, telovska procesija v nedeljo, 23. junija, zaključek Slomškovega pohoda v torek, 25. junija, srečanje mladih družin prav tako v nedeljo, 23. junija, župnijsko romanje v soboto, 24. avgusta, srečanje zakoncev jubilantov v nedeljo, 18. avgusta, oratorij od 19. do 22. avgusta.
 

 

            Statistiko za leto 2018 v Word-ovi datoteki lahko prenesete tukaj.
Lokacija:
Print Friendly and PDF