Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2019

 
Statistika za župnijo Ponikva za leto 2019
 
            Nekaj podatkov za statistiko za leto 2019:
            V župniji delujejo: župnijski pastoralni svet (ŽPS), župnijski gospodarski svet (ŽGS), cerkveni mešani pevski zbor, otroški pevski zbor, zakonska skupina, molitvena skupina, Slomškovo bralno priznanje (SBP), Slomškovo bralno priznanje za odrasle (SBPo), župnijska Karitas (ŽK), ministranti. K skupinam prištejmo še bralce Božje besede, skupine po vaseh za čiščenje in krašenje cerkve, skupino za pranje in likanje prtov, oblek in drugih bogoslužnih oblačil, dežurne na Slomu…
            V letu 2019 je bilo v prvem delu poudarek na zakramentu sv. birme, v drugem delu pa poklicanosti v našemu življenju. V Rimu je v mesecu oktobru potekala sinoda o Panamazoniji. Pri nas so se zvrstila nekatera tradicionalna romanja, povezana z blaženim Antonom Martinom Slomškom: 18. maja zaključek SBP, 28. septembra srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev, osrednja slovesnost Slomškove nedelje je lani potekala 22. septembra v Črenšovcih v Prekmurju, srečanje kmetov je bilo 13. oktobra, 22. novembra je potekal 11. Slomškov simpozij v organizaciji Ljudske univerze Šentjur z naslovom Različne vloge strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 27. novembra je bilo romanje sodelavcev Karitas. Lani je potekal mini SP maraton v noči iz 26. na 27. januar, občni zbor Župnijske karitas 25. marca, Florjanova maša 5. maja, prvo sv. obhajilo 26. maja, srečanje starejših faranov 19. maja, nedelja Sv. Rešnjega telesa je 23. junija, srečanje mladih družin prav tako 23. junija, dekanijska revija otroških pevskih zborov je bila 9. junija v Rogaški Slatini, srečanje zakoncev jubilantov 19. avgusta; dekanijska revija odraslih pevskih zborov je bila v Dramljah 7. oktobra. Blagoslov in zaključek ureditve del v okolici cerkve in župnišča, ki smo ga poimenovali v zavetju cerkve sv. Martina, je bil 22. septembra. Blagoslov je opravil upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek, otvoritev pa šentjurski župan mag. Marko Diaci. V sodelovanju s Turistično olepševalnim društvom Ponikva (TOD Ponikva) in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so bili predstavljeni izsledki izkopavanj in načina ureditve Slomškovega trga. Koncert pred Martinovo nedeljo je izvedla vokalna skupina Adam Ravbar iz Grobelj pri Domžalah, slovesnost ob Martinovem z blagoslovom vina je vodil konjiški arhidiakon Jože Vogrin. Božični koncert so 27. decembra pripravile pevske zasedbe iz domačega kraja.
            V lanskem letu smo tudi romali: na večdnevnem romanju smo bili v severni Italiji od 14. do 16 junija, enodnevno župnijsko romanje pa je bilo 24. avgusta v Zaplaz na Dolenjskem, Novo mesto in Škocjan pri Novem mestu.
            Statistika zakramentov pa se glasi: v letu 2019 je bilo skupno 18 krstov, od tega 6 dečkov in 12 deklic, 9 iz zakonskih in 9 iz nezakonskih skupnosti. 4 novokrščenci so bil iz drugih župnij. Vsi so bili krščeni v 1. letu življenja. V letu 2018 je bilo krščenih 20 otrok. Porok je bilo 8. V letu 2017 je bila 1 poroka. Pogrebi: na Ponikvi je bilo cerkveno pokopanih 17 ljudi, od tega 7 moških in 10 žensk. Prištejemo še 1 moškega, ki je bil darovalec svojega telesa za medicinske namene, skupaj torej 18 ljudi. Previdenih (spoved, maziljenje in obhajilo) ali vsaj maziljenih je bilo 6, neprevidenih je bilo 12. Med ženskami je bila najstarejša Marija Galuf s Ponikve (95 let), najmlajša Viktorija Kampuš iz Srževice (74 let), med moškimi je bil najstarejši Franc Hrovatič st. iz Lutrij (94 let), najmlajši pa Jože Štor ml. iz Šentjurja, prej iz Boletine (49 let). Po cerkveni statistiki so bili lani krsti in pogrebi izenačeni. Iz naše župnije so umrli še vsaj 3 ljudje, ki so bili pokopani drugod. Tudi v letu 2018 je bilo 18 cerkvenih pogrebov na Ponikvi in 3 dodatni smrtni primeri. Prvo obhajilo je prejelo 22 otrok iz 3. razreda (leto prej 16). Sveta birma lani na Ponikvi ni bila podeljena nikomur. Razdeljenih je bilo 11.200 obhajil, v letu 2018 14.000 obhajil. Verouk je obiskovalo 135 otrok (leto prej 145), poleg župnika ga je do junija poučevala še ga. Betka Kovač iz Stopč. Od 19. do 22. avgusta je v Slomu potekal oratorij, ki se ga je udeležilo 51 otrok. Oblikovali so ga animatorji pod vodstvom Lucije Koražija. V pisarni je pri delu pomagala Anita Kušar. Od verskega tiska je bilo preko župnije naročeno: 19 izv. Družine + 5 dodatnih, skupaj 24, 50 izv. Ognjišča + 15 dodatnih, skupaj 65, 4 izv. Misijonskih obzorij, 12 izv. Mavrice, 18 izv. revije Prijatelj, 19 izv. revije Ministrant in 9 izv. Mohorjevih knjig.
            Na gospodarskem področju je skozi celo leto potekalo osnovno vzdrževanje. Urejanje okolice cerkve in župnišča je potekalo od avgusta 2017 do septembra 2019. Zaključili smo ga s slovesnim blagoslovom, ki je bil na Slomškovo nedeljo 22. septembra 2019. Celotna investicija je znašala 206.500 €. Ob koncu leta 2019 je bilo še pribl. 50.000 € dolga. Ker je bil tlak v prostoru pod korom oz. pri spovednem kabinetu dotrajan, smo ga odstranili in ga naredili na novo. Čaka nas še ponovna namestitev spovednega kabineta. Denarna sredstva smo zbirali z večkratnim izrednim namenskim zbiranjem darov, z rednimi nabirkami, s prispevkom Občine Šentjur in drugih donatorjev ter s prodajo lesu od poseke v domačem gozdu.
            In še datumi nekaterih slovesnosti v letu 2020: srečanje odraslih pevskih zborov v nedeljo, 10. maja, ob 15.00 v Šentvidu, prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 17. maja, ob 10.00, sv. birma v nedeljo, 7. junija, ob 10.00, romanje v Lurd od 15. do 19. junija, srečanje dekanijskih otroških pevskih zborov bo v nedeljo, 14. junija, ob 16.00 v Šmarju pri Jelšah. In še nekaj drugih okvirnih datumov: srečanje starejših faranov bo predvidoma v nedeljo, 24. maja, srečanje mladih družin v nedeljo, 31. maja, telovska procesija v nedeljo, 14. junija, Slomškov pohod ob dnevu državnosti v četrtek, 25. junija, župnijsko romanje v soboto, 29. avgusta, srečanje zakoncev jubilantov v nedeljo, 30. avgusta, oratorij predvidoma od 24. do 27. avgusta.

 

 

            Statistiko za leto 2019 v Word-ovi datoteki lahko prenesete tukaj.




Lokacija:
Print Friendly and PDF