Preskoči na vsebino


Statistika za leto 2020

 
Statistika za župnijo Ponikva za leto 2020
 
            Nekaj podatkov za statistiko za leto 2020:
            V župniji delujejo: ŽPS, ŽGS, cerkveni mešani PZ, otroški PZ, zakonska skupina, molitvena skupina, SBP, SBP za odrasle, župnijska Karitas, ministranti. K skupinam prištejmo še bralce Božje besede, skupine po vaseh za čiščenje in krašenje cerkve, skupino za pranje in likanje prtov, oblek in drugih bogoslužnih oblačil, dežurne na Slomu…
            Leto 2020 je bilo zaznamovano z izbruhom koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19. Virus se je pojavil na Kitajskem konec leta 2019, nato pa se je bliskovito razširil po vsem svetu in povzročil pandemijo. Zaradi tega je prišlo do strogih ukrepov, ki so praktično ustavili javno življenje in ogrozili marsikatero dejavnost. Verske dejavnosti niso bile nobena izjema. Dne 13. marca 2020 je nastopila popolna zapora bogoslužij z udeležbo vernikov, ki je trajala do 4. maja 2020 (52 dni). V tem času ni bilo nobene dejavnosti, niti v času velikonočnega praznovanja ne. Izjema je bilo le podeljevanje zakramentov umirajočim in pogrebni obredi. Sledila je delna sprostitev ukrepov, a na jesen se je stanje spet začelo slabšati, vse dokler 16. oktobra 2020 ni nastopila nova zapora javnih bogoslužij, ki je trajala do 3. januarja 2021 (80 dni). Tako je tudi božično praznovanje potekalo skoraj izključno v domačem krogu. V drugem valu so bili v veljavi enaki ukrepi kot v prvem, le da je bila dovoljena tudi sv. spoved in posamičen prejem sv. obhajila. Ves čas 1. in 2. vala epidemije smo preko Facebook strani, delno preko YouTube strani Župnije Ponikva dnevno prenašali bogoslužje tudi iz naše cerkve. Šlo je za molitev pred Najsvetejšim in sv. mašo. Za verouk smo v prvem valu poskrbeli tako, da smo staršem po E-pošti poslali nekaj osnovnih navodil in so delo sami opravili doma po družinah. V drugem valu pa je verouk redno potekal »na daljavo«, to pomeni preko video povezave. OŠ Blaža Kocena Ponikva nam je omogočila uporabo njihovih spletnih učilnic, za kar se jim posebej lepo zahvaljujemo.
            Zaradi teh pogojev smo morali večino dejavnosti opustiti ali jih omejiti le na najnujnejše. Še pred koronakrizo nam je uspelo izpeljati mini svetopisemski maraton (12 ur) iz 1. na 2. februar 2020, Florijanovo mašo oz. mašo za gasilce 10. maja, 1. sveto obhajilo je bilo 27. septembra, birma pa 11. oktobra. Slomškovo rojstno hišo in našo župnijsko cerkev je obiskalo komaj nekaj ljudi, od Slomškovih romanj pa nam je uspelo izpeljati 26. septembra Slomškov dan, ki je srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev (gosta dr. Kajetan Gantar in dr. Ivan Štuhec). Osrednja slovesnost Slomškove nedelje je potekala na Bizeljskem 27. septembra. Srečanje kmetov je bilo tik pred drugo zaporo 11. oktobra (gost nadškof msgr. Alojzij Cvikl). Birmo smo prvotno nameravali imeti 7 junija, a smo jo morali prestaviti na 17. oktober, zaradi pričakovane zapore pa smo jo v zadnjem hipu prestavili na 11. oktober. Dne 13. novembra je preko spletne aplikacije Zoom potekal 12. Slomškov simpozij z naslovom: Um se odpre, če je srce očarano. Odpadlo pa je: srečanje starejših in bolnikov, srečanje mladih družin, srečanje zakoncev jubilantov, oratorij, romanja, koncerti, praznovanje Martinove nedelje, Slomškovi večeri, dekanijske revije cerkvenih pevskih zborov, …
            Ob koncu leta je bil močan potres z epicentrom v Petrinji na Hrvaškem, ki smo ga čutili tudi pri nas. V cerkvi je povzročil več poškodb na freskah in drugih poslikanih delih ometa, pojavilo ali povečalo se je več razpok po celi cerkvi. Enako velja za župnišče, cerkev sv. Ožbalta, prav tako tudi za Slomškovo rojstno hišo.
 
            Statistika zakramentov pa se glasi: v letu 2020 je bilo skupno 14 krstov. Bili smo v dogovoru še z nekaterimi drugimi, a zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa tega nismo mogli izpeljati. Od 14 krščenih je bilo 5 dečkov in 9 deklic, 1 otrok je bil cerkveno zakonski, 13 je bilo nezakonskih. 4 novokrščenci so bili iz drugih župnij. V 1. letu življenja je bilo krščenih 13 otrok, 1 pa v 6. letu. V letu 2019 je bilo krščenih 18 otrok. Poroke so bile 3. V letu 2019 je bilo 8 porok. Pogrebi: na Ponikvi je bilo cerkveno pokopanih 22 ljudi, od tega 10 moških in 12 žensk. Prevideni (spoved, maziljenje in obhajilo) ali vsaj maziljeni sta bili 2 osebi, neprevidenih je bilo 20. Med ženskami je bila najstarejša Matilda Ferlež iz Ostrožnega (98 let), najmlajša Danica Dosedla s Ponikve (64 let), med moškimi je bil najstarejši Stanislav Gobec s Ponikve (88 let), najmlajši pa Janez Otorepec iz Vezovja pri Šentjurju, prej iz Slatine (56 let). Po cerkveni statistiki je torej bilo lani 8 pogrebov več kakor krstov. Iz naše župnije sta umrla še vsaj 2 človeka, ki sta bila pokopana drugod. V letu 2019 je bilo 18 cerkvenih pogrebov na Ponikvi in 3 dodatni smrtni primeri. Prvo obhajilo je prejelo 16 otrok iz 4. razreda (leto prej 22). Sveta birma je potekala 11. oktobra 2020, v veri je bilo potrjenih 23 veroučencev iz 9. razreda in 1. letnika srednje šole, birmovalec je bil g. dekan Tadej Linasi. Leto pred tem ni bilo birme, pred 2 letoma je bilo 28 birmancev in birmank. Razdeljenih je bilo 6.350 obhajil, v letu 2019 11.200 obhajil. Verouk je obiskovalo 139 otrok (leto prej 135). S septembrom sta začeli verouk poučevati ga. Irena Vrečko in ga. Marinka Salobir. V pisarni je pri delu pomagala ga. Anita Kušar. Od verskega tiska je bilo preko župnije naročeno: 14 izv. Družine + 5 dodatnih, skupaj 19, 47 izv. Ognjišča + 13 dodatnih, skupaj 60, 4 izv. Misijonskih obzorij, 12 izv. Mavrice, 18 izv. revije Prijatelj, 19 izv. revije Ministrant in 9 izv. Mohorjevih knjig.
            V lanskem letu ni bilo posebej velikih gospodarskih dejavnosti. Skrbeli smo za osnovno vzdrževanje in nabave. Zaradi dotrajanosti je bila potrebna menjava projektorja v cerkvi, kjer smo se odločili za sodobnejšo projekcijo preko monitorja (televizije). V Slomu pa smo na južni strani hiše preuredili škarpo v brežino. Vsa preostala zbrana sredstva smo namenjali za poplačilo stroškov, nastalih ob urejanju okolice cerkve in župnišča v letih 2017 do 2019. Če je bilo ob koncu leta 2019 še pribl. 50.000 € dolga, nam je do konca leta 2020 to breme uspelo zmanjšati na pribl. 15.000 €.
 
            Ob koncu statistike navadno navedemo datume slovesnosti v novem letu, letos tega ne moremo storiti. Vse je negotovo in se bo potrebno prilagajati in se najverjetneje na hitro odločati. Zagotovo vemo, da bo pepelnica 17. februarja, 1. postna nedelja 21. februarja, velika noč 4. aprila. Birme letos ne bo. Za vse ostale slovesnosti se bomo odločali naknadno in se po potrebi prilagajali. Prosimo za razumevanje.
 
 
            Statistiko za leto 2020 v Word-ovi datoteki lahko prenesete tukaj.Lokacija:
Print Friendly and PDF