Preskoči na vsebino


Naši rajni župljani v letu 2009

 1. Marjan Marušek, Boletina
 2. Alojzija Pavlič, Ponikva (nazadnje je bivala v domu starejših v Ljubljani Kolezija, pokopana na pokopališču v Ljubljani-Žale)
 3. Ladislav Bračko, Zagaj
 4. Frančiška Trbovc, Zagaj
 5. Vinko Spolenak, Ponikva
 6. Pavla Dosedla, Ponikva (nazadnje je bivala v domu starejših v Šentjurju)
 7. Ivanka Draškovič, Hotunje
 8. Vinko Fidler, Hotunje, (pokopan v Celju)
 9. Stanislav Zabukošek, Ponikva
 10. Jožef Drofenik, Boletina (nazadnje bival v domu Sv. Jožefa v Celju)
 11. Bogomila Fidler, Hotunje
 12. Franc Lebeničnik, Okrog
 13. Veronika Kukovič, Slatina
 14. Marta Črešnar, roj. Gorjanc, Štore (v mladosti je živela v Unišah, pri podružni cerkvi sv. Ožbalta, nazadnje pa v domu starejših v Vojniku)
 15. Stanko Drobnak, Ostrožno
 16. Elizabeta Romih, Podgaj
 17. Ljudmila Medved (rojena je bila v Suhadolu, precej časa je preživela na Primorskem, nazadnje pa v domu starejših v Šentjurju)
 18. Avgust Vovk, Hotunje
 19. Franc Zupanc, Lutrje
 20. Štefan Mirt, Ostrožno (nazadnje je bival v domu starejših v Ormožu)

Gospod, daj jim večni mir in pokoj, in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.


Lahko obiščete tudi stran s seznamom umrlih:

Lokacija:
Print Friendly and PDF