Preskoči na vsebino


Naši rajni župljani v letu 2011

 1. Janez Žekar, Ponikva 6 (*1938)
 2. Ivan Lampret, Ponikva 33b (*1944)
 3. Angela Zdolšek, Slatina 26 (*1919)
 4. Angela Zdolšek, roj. Ferlež, Lutrje 17 (*1928)
 5. Vincenc Jagodič, Ponikva 14 (nazadnje je bival v domu starejših v Šentjurju) (*1928)
 6. Primož Smodej, Zagaj 31 (*1982)
 7. Milan Pokrajšek, Zagaj 18 (*1950)
 8. Janez Mansutti, Uniše 13 (*1934)
 9. Drago Jerebinšek, Lutrje 41 (*1957)
 10. Neža Mlaker, Ponikva 26, nazadnje je živela pri hčerki na Hotunju (*1931)
 11. Pavla Mlaker, Ponikva 64, roj. Černoša, nazadnje je bivala v domu starejših v Šentjurju (*1918)
 12. Zlatko Hofman, Uniše 14, nazadnje je bival v domu starejših v Šentjurju (*1934)
 13. Antonija Vivod, Slatina 20, po domače Kmetova Tončka (*1929)
 14. Marija Javornik, Okrog 28 (*1924)
 15. Andrej Vengušt, Dobovec 23 (*1960)
 16. Stanko Novak, Okrog 4 (*1927)
 17. Ana Zidanšek, roj. Golež, Hotunje 44, nazadnje je bivala v Domu starostnikov v Šentjurju (*1922)
 18. Marija Fraitag, roj. Štor, Žalec (prej Boletina) (*1941)
 19. Marija Vouk, Okrog 24 (*1926)
 20. MarijaVrečko, Ponikva 12a (*1944)
 21. Dragica Planko, Hotunje 20 (*1929)
 22. Mihael Strašek, Uniše 8, nazadnje je bival v Domu starostnikov v Šentjurju (*1924)
 23. Eva Pahole, roj. Zapušek, Zg. Selce 18, nazadnje je bivala na Planini pri Sevnici (*1958)
 24. Marjan Mirt, Ostrožno 37 (*1959)

Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj, in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.

Lahko obiščete tudi stran s seznamom umrlih:

Lokacija:
Print Friendly and PDF