Preskoči na vsebino


Zgodovina Ponikve

Ker današnji kraj Ponikva ne leži daleč od rimskega naselja Celea (današnje Celje), lahko upravičeno domnevamo, da je bil ta kraj že zgodaj naseljen." S temi besedami je pregled zgodovine Ponikve začel ponkovški župnik Vrečko Matevž, ki je tukaj služboval v letih 1889-1893. (še nekaj več o tem v kronološkem popisu ponkovške zgodovine)

Rimska cesta je najverjetneje vodila iz Celja, prek Blagovne, Sloma, Vrteč in Ponkvice proti Šmarju pri Jelšah. To sicer ni bila glavna cesta Celea - Petovia, ampak je bil le njen stranski odcep. O zgodnji naseljenosti pokrajine okrog današnje Ponikve lahko sklepamo torej predvsem zaradi ostankov nekdanje rimske ceste, saj so rimske poti vodile skozi obljudena naselja, ljudje pa so se ob teh poteh naseljevali tudi kasneje.

Točen datum o prvem naselju na tem območju bi težko določili, vendar njena zgodovina sega daleč v zgodnje obdobje srednjega veka. Tudi ime kraja kaže, da Ponikvo lahko uvrstimo med prve s Slovenci naseljene kraje na Štajerskem. Njena nemška oblika, Ponigl, je namreč le slab posnetek starega slovenskega imena.

Ime kraja

Ime Ponikva je slovanskega izvora. Nastalo je iz glagola ponikati in tako dobro označuje nekatere kraške značilnosti pokrajine. Tla so namreč pogosto zvotlenela, polna majhnih krnic in udorov, v katerih voda pogosto ponikne in pride spet na dan na nekem drugem koncu.

V svojem pregledu ponkovške zgodovine pa je župnik ime razložil takole: "V zemeljski notranjosti okoli Ponikve se nahajajo večje votline, zaradi katerih so nastajale globje ureznine, kar je bilo čestokrat ugotovljeno pri gradnji vodnjakov. Snežnica in deževnica, ki se nabirata v podzemnih votlinah, v močnejših izvirkih, običajno v debelini roke, privreta na dan. Tako upravičeno domnevamo, da je ime Ponikva nastalo iz glagola ponikati."

Lokacija:
Print Friendly and PDF