Veroučno leto 2013/14 Obvestila za verouk v veroučnem letu 2013/14.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/100<![CDATA[Verouk v šolskem letu 2013-14]]>