Veroučno leto 2014/15 Obvestila za verouk v veroučnem letu 2014/15.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/128<![CDATA[Verouk v šolskem letu 2014-15]]>