Verouk v veroučnem letu 2016/17V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/169<![CDATA[Urnik verouka v šolskem letu 2016-17]]>