Verouk v veroučnem letu 2017/18V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave. &nbsp;http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/175<![CDATA[Urnik verouka v šolskem letu 2017-18]]>