Verouk v veroučnem letu 2019/20V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave. http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/197<![CDATA[Urnik verouka v šolskem letu 2019-20]]>