Skupine, ki delujejo v župniji V župniji delujejo skupine v različnih sestavih.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/2<![CDATA[Pevski zbori]]>