Verouk v veroučnem letu 2020/21&nbsp; V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/207<![CDATA[Otroci za otroke]]><![CDATA[Urnik verouka v šolskem letu 2020-21]]>