Obvestila za verouk Obvestila bodo razporejena po letih.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/85<![CDATA[ver. leto 2019/20]]><![CDATA[Oratorij]]>