Veroučno leto 2012/13 Obvestila za verouk v veroučnem letu 2012/13.http://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/99<![CDATA[Verouk v šolskem letu 2012-13]]>