Verouk v veroučnem letu 2016/17

V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.