Verouk v veroučnem letu 2017/18

V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.