Verouk v veroučnem letu 2018/19

V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.