Verouk v veroučnem letu 2019/20

V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.