Veroučno leto 2022/2023 na Ponikvi

 

Prvi in drugi razred pričneta z veroukom oktobra, ostali 26. oziroma 27. septembra.

Prvi in drugi razred bosta imela verouk v OŠ Blaža Kocena Ponikva. Verouk za ostale razrede poteka v župnišču.

 

Verouk v prihodnjem veroučnem letu poučujejo naslednji kateheti:

Jožef PLANINC, župnik

Marinka SALOBIR

Irena VREČKO

Darinka SENIČAR

Anka DEČMAN

 

URNIK:

RAZRED

DAN

URA

KATEHET

KRAJ

1.

PONEDELJEK

13.15 – 14.00

Anka DEČMAN

OŠ Ponikva

2.

PONEDELJEK

13.15 – 14.00

Irena VREČKO

OŠ Ponikva

3.

PONEDELJEK IN TOREK

15.00 – 15.45

Jožef PLANINC

župnišče

4.

PONEDELJEK

14.00 – 14.45

Irena VREČKO

župnišče

5.

TOREK

13.00 – 13.45

Darinka SENIČAR

župnišče

6.

TOREK

13.00 – 13.45

Marinka SALOBIR

župnišče

7.

PONEDELJEK

14.00 – 14.45

Marinka SALOBIR

župnišče

8.

TOREK

14.00 – 14.45

Marinka SALOBIR

župnišče

9.

PONEDELJEK

16.00 – 16.45

Jožef PLANINC

župnišče