Verouk v veroučnem letu 2021/22&nbsp; V tej rubriki bo objavljen urnik verouka in morebitne druge objave.https://zupnija-ponikva.rkc.si/index.php/content/display/220<![CDATA[Urnik verouka v šolskem letu 2021-22]]>